JUSTIFIED AUTOSILO

Nitro paint (metallic enamel) on concrete car park in Perugia, Italy